รีวิว A practical guide to UCITS funds and their risk management: How to invest with security
เอกสารถือหุ้น - นี่คือม่าม้าของเงินลงเงินกินแถวในขณะคุณลงทุนเงินของคุณเพราะหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่ผิดแผกกันตามค่าของหุ้นในท้องตลาดหุ้น ไม่มีการรับรองว่าคุณจะได้เงินวิโลมของคุณไม่เป็น แต่ยังมีช่องในการได้ผลตอบแทนมากถ้าหุ้นปฏิบัติงานคาบเกี่ยว การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กงสี และ ups และดาวน์ในการดำเนินตนหุ้นโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ ดังนั้นหากคุณจริงๆเร่งรีบในการพิสัชที่ว่า "ฉันจะมอบเงินกับเงิน" แล้วคุณจะต้องวางพนันขันต่อของคุณในเอกสารถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดโตA practical guide to UCITS funds and their risk management: How to invest with security Description

A must-have book about investments

UCITS funds today represent a major share of European funds. The European directives started with UCITS I in the mids 1980s, and have been amended up to UCITS IV in 2009, to be followed soon by a UCITS V package. In its first part, this book is summarizing the evolution and features of these successive sets of European regulations. Among others, it covers the UCITS eligible assets, the key parties involved in UCITS funds operations, their reporting and information requirements, taxation and many other useful related subjects, to give a short but useful understanding of the UCITS world.Beside the UCITS IV directive is entering into the risk management fiel, wich is materialized by the issue of a key document entitled Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS (the famous ref. 10-788 Guidelines of the Committee of the European Securities Regulators "CESR"). The Guidelines require some technical skills: the second part pf this book reproduces the CESR's Guidelines, punctuated with comments and prerequisites of quantitative finance, to help for a better understanding of the content and significance of this UCITS IV objective.

This book will give you the best keys to invest, avoiding many financial risks.

Tag A practical guide to UCITS funds and their risk management: How to invest with security: A practical guide to UCITS funds and their risk management: How to invest with security,รีวิว , Review , A practical guide to UCITS funds and their risk management: How to invest with security

About the Author
admin