รีวิว Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip
นฤมิตรายได้ด้วยทรัพย์สมบัติไม่ได้เป็นเรื่องสะดวกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นชัดในทำเลที่ตั้ง เจตนารมณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งและใสชี้นำคุณในการลงคะแนนเคล็ดที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายนี้จะนำไปสู่​​การเจริญวัยในผลตอบแทนการลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงใหลเงิน แต่การจำกัดโอกาสและโดเมนของการออกทุนมีบทบาทสำคัญมาก


Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip Description

Drive . . . and grow rich!

The bestselling author of Investment Biker is back from the ultimate road trip: a three-year drive around the world that would ultimately set the Guinness record for the longest continuous car journey. In Adventure Capitalist, legendary investor Jim Rogers, dubbed “the Indiana Jones of finance” by Time magazine, proves that the best way to profit from the global situation is to see the world mile by mile. “While I have never patronized a prostitute,” he writes, “I know that one can learn more about a country from speaking to the madam of a brothel or a black marketeer than from meeting a foreign minister.”

Behind the wheel of a sunburst-yellow, custom-built convertible Mercedes, Rogers and his fiancée, Paige Parker, began their “Millennium Adventure” on January 1, 1999, from Iceland. They traveled through 116 countries, including many where most have rarely ventured, such as Saudi Arabia, Myanmar, Angola, Sudan, Congo, Colombia, and East Timor. They drove through war zones, deserts, jungles, epidemics, and blizzards. They had many narrow escapes.

They camped with nomads and camels in the western Sahara. They ate silkworms, iguanas, snakes, termites, guinea pigs, porcupines, crocodiles, and grasshoppers.

Best of all, they saw the real world from the ground up—the only vantage point from which it can be truly understood—economically, politically, and socially.

Here are just a few of the author’s conclusions:

• The new commodity bull market has started.
• The twenty-first century will belong to China.
• There is a dramatic shortage of women developing in Asia.
• Pakistan is on the verge of disintegrating.
• India, like many other large nations, will break into several countries.
• The Euro is doomed to fail.
• There are fortunes to be made in Angola.
• Nongovernmental organizations (NGOs) are a scam.
• Bolivia is a comer after decades of instability, thanks to gigantic amounts of natural gas.

Adventure Capitalist is the most opinionated, sprawling, adventurous journey you’re likely to take within the pages of a book—the perfect read for armchair adventurers, global investors, car enthusiasts, and anyone interested in seeing the world and understanding it as it really is.

สำรวจค่าครองชีพจะไม่ทำให้คุณได้เงินอย่างฉับพลัน แต่พวกเขาเป็นวิธีที่ภัทรที่จะได้รับบางเงินสดออนไลน์ดีเยี่ยม มันเป็นเรื่องกล้วยๆที่จะเติมเต็มการพิจารณาออนไลน์และคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเมธาพิเศษใด ๆ ที่จะทำมัน คุณแค่เพียงต้องตอบคำถามง่ายๆบางอย่างที่จะช่วยเหลือให้ บริษัท เรียนรู้ต่อเติมเพื่อการขานจากผู้ใช้ของพวกเขาProduct Tag Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip: Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip,เรื่อง , รีวิว , Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip

About the Author
admin