รีวิว Expectations Investing: Reading Stock Prices for Better Returns
กองทุนรวม – วิสัชนาที่หนักแน่นที่สุดที่จะ “ฉันจะแยกออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี เงินทุนรวมมอบโอกาสให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่รับมือเงินลงทุนในเอกสารถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะกระจุยกระจายไปซื้อความต่างๆ นาๆของหุ้นดังนี้หากหุ้นมีความสามารถต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลยภาพ เงินลงทุนแต่เดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะฝักใฝ่ที่จะรับภาระค่าครองชีพเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้สอยเหตุด้วยการบริหารรายการของคุณ

เช่นเดียวกับการงานอื่น ๆ ธุรกิจออนไลน์ยังต้องใช้ต้นทุนบางส่วน อย่างไรก็ตามการให้ทุนเพราะว่าการงานออนไลน์มีมากแย่ด้วยว่าธุรกิจแบบแรกเริ่ม คุณต้องต้องรู้ขบวนการใช้เคล็ดกล้วยๆและวิธีการที่จะดึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
Expectations Investing: Reading Stock Prices for Better Returns Description


Expectations Investing offers a unique and powerful alternative for identifying value-price gaps. Rappaport and Mauboussin provide everything the reader needs to utilize the discounted cash flow model successfully. And they add an important twist: they suggest that rather than forecasting cash flows, investors should begin by estimating the expectations embedded in a company’s stock price. An investor who has a fix on the market’s expectations can then assess the likelihood of expectations revisions. To help investors anticipate such revisions, Rappaport and Mauboussin introduce an “expectations infrastructure” framework for tracing the process of value creation from the basic economic forces that shape a company’s performance to the resulting impact on sales, costs, and investment. Investors who use Expectations Investing will have a fundamentally new way to evaluate all stocks, setting them on the path to success. Managers will be able to use the book to devise, adjust, and communicate their company’s strategy in light of shareholder expectations.Tag Expectations Investing: Reading Stock Prices for Better Returns: Expectations Investing: Reading Stock Prices for Better Returns,Review , แนะนำ , Expectations Investing: Reading Stock Prices for Better Returns

About the Author
admin