รีวิว The Ultimate Hedge Fund Guide – Investor’s Edition
ลังจดหมายของคุณอาจจะเต็มไปด้วยจำนวนมากของอีเมลจาก กองกลาง ต่าง ๆ ที่ชี้แจงผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนับสนุนให้คุณได้รับหลายพันดอลลาร์ในกาลเวลาอันสั้น คุณไม่มั่นใจว่าถ้าคุณรอบรู้เชื่อว่าอีเมลเหล่านี้และคุณมุ่งหวังที่จะรู้ข้อพิสูจน์เพื่อเครื่องรายได้ออนไลน์และขบวนการบัตรเงินออม – หากคุณมุ่งหมายที่จะขี้เล่นอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณสามารถลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการให้ทุนในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดยืนยันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกเอาโทษถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นล็อคในงวด


The Ultimate Hedge Fund Guide – Investor’s Edition Description

In his latest book, hedge fund consultant Frank Nagy explains what hedge funds are and the steps to properly evaluate them before subscribing. The Ultimate Hedge Fund Guide – Investor’s Edition provides new hedge fund investors with the knowledge and tools they need to be familiar with such as how hedge funds are set up and managed as well as ways to conduct proper due diligence on them.The Ultimate Hedge Fund Guide – Investor’s Edition will include topics such as: – Various investment styles and strategies that managers utilize – Lock-up periods, hurdle rates and high water-marks – Learning what hedge funds are regulated and what are not – Complete description of hedge fund offering documents – And more…

Product Tag The Ultimate Hedge Fund Guide – Investor’s Edition: The Ultimate Hedge Fund Guide – Investor’s Edition,แนะนำ , Reviews , The Ultimate Hedge Fund Guide – Investor’s Edition

About the Author
admin