รีวิว Wall Street Dictionary: The Most Up-To-Date and Authoritative Dictionary of Financial Terms
กองทุนรวม - วิสัชนาที่สถิรที่สุดที่จะ "ฉันจะมอบเงินกับเงิน" เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี ทุนรอนรวมเป็นใจให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะซื้อหาหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่รับมือเงินลงทุนในเอกสารถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำต้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะสะพัดไปซื้อความหลากหลายของหุ้นอย่างนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียสมดุลยภาพ เงินลงทุนเบื้องต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสนใจที่จะแบกรับรายการจ่ายเช่น "โหลด" ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายเนื่องด้วยการปกครองบัญชีของคุณWall Street Dictionary: The Most Up-To-Date and Authoritative Dictionary of Financial Terms Description

Now you can increase your profitability and understanding about every aspect of the financial markets by keeping the best resource to the latest financial, economic and investment terms at your fingertips. With more than 5,000 entries, theWall Street Dictionary is the most current and comprehensive collection of terms and phrases used by Wall Street professionals.

Tag Wall Street Dictionary: The Most Up-To-Date and Authoritative Dictionary of Financial Terms: Wall Street Dictionary: The Most Up-To-Date and Authoritative Dictionary of Financial Terms,Review , เรื่อง , Wall Street Dictionary: The Most Up-To-Date and Authoritative Dictionary of Financial Terms

About the Author
admin