เรื่อง How to Invest Value Style
กองทุนรวม - คำตอบที่พ้นภัยที่สุดที่จะ "ฉันจะถวายเงินกับเงิน" เป็นเงินลงทุนทุนรอนรวมมี เงินทุนรวมเปิดโอกาสให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะจ่ายเงินหุ้นของความหลากหลายของ กงสี มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ปฏิบัติงานเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขยายความไปซื้อความนานาเนกของหุ้นเพราะฉะนี้หากหุ้นมีความสามารถต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเสมอภาค เงินลงทุนต้นมือในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะหลงใหลที่จะแบกภาระค่าใช้จ่ายเช่น "โหลด" ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเพื่อการปกครองสมุดบัญชีของคุณ


How to Invest Value Style Description

If you are a current investor or are looking to get started in the stock market and are in search of practical instructions, examples and principles to use, this book is for you.It explains all concepts of share investing in an easy and practical way.Moreover, it discusses some assumptions current in the stock market and gives you guidance on a value investing style.
Some of the issues approached in this book are:what is a company, what is limited liability, what are shares, how to evaluate a business, how to buy value, the effects of herd mentality, how to analyse risk, diversification and margin of safety, evaluating debt, considering return on equity, how to calculate intrinsic value, when to sell, how to understand financial statements, personal finance and budgeting to save, list of brokers, list of further reading, list of useful websites.

ตรวจหาโสหุ้ยจะไม่ทำให้คุณได้มาเงินอย่างในทันที แต่พวกเขาเป็นวิธีการที่ดีที่จะได้บางตัวเงินออนไลน์ดีเยี่ยม มันเป็นเรื่องไม่ยากที่จะเติมเต็มการสืบสวนออนไลน์และคุณไม่จำเป็นมีพิทยเลิศใด ๆ ที่จะทำมัน คุณแค่เพียงต้องตอบง่ายๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะโปรดให้ บริษัท เล่าเรียนส่งเสริมด้วยการสนองตอบจากลูกค้าของพวกเขาProduct Tag How to Invest Value Style: How to Invest Value Style,เรื่อง , แนะนำ , How to Invest Value Style

About the Author
admin