เรื่อง MANUAL BรSICO DE MATEMรTICAS FINANCIERAS (Spanish Edition)
การลงทุนมาพร้อมกับพิษภัยของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีสิ่งไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการลุเส้นชัยทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระเหมียดที่ดีหรือมีพื้นแผ่นดินเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงกาลเวลาที่คุณอย่างเป็นจริงเป็นจังดูวิธีเลือกการลงทุนแบะให้คุณ บางส่วนของโอกาสการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถวิเคราะห์มีดังนี้:

ห้างร้านออนไลน์เป็นที่การกำหนดมากและพวกเขาอาจช่วยให้คุณได้รับเบี้ยโดยฉับพลันถ้าคุณมีผลผลิตที่ดีและน่าสนใจ มันไม่เพียงพอที่จะมีสินค้าที่น่ารู้ที่คุณยังจำเป็นต้องรู้ทางทำตลาดที่ดี เครือข่ายกลุ่มคือทำเลที่พอเหมาะในการเกื้อหนุนสินค้าของคุณและหาผู้บริโภคใหม่MANUAL BรSICO DE MATEMรTICAS FINANCIERAS (Spanish Edition) Description

El presente manual de matemáticas financieras y seguros básicos es una obra sencilla, concreta, práctica y con explicaciones muy claras sobre todos los conceptos básicos de matemáticas financieras y seguros que todo ciudadano debiera conocer. Se estructura en diecinueve capítulos, los quince primeros sobre diferentes cuestiones financieras, a saber: intereses y descuentos simples y compuestos, rentas y sus clases, modalidades de devolución de préstamos, operaciones bancarias de activo y de pasivo, funcionamiento básico de las bolsas de valores y operaciones con los títulos mobiliarios más títpicos. Los dos últimos capítulos versan sobre el concepto del seguro, elementos que intervienen en el contrato de seguros y modalidades más típicas de este tipo de contratos. Cada uno de los temas trae entre las explicaciones ejercicios prácticos resueltos, y al final de cada tema otros tantos que se proponen al lector para que practique sobre lo aprendido en la lección. Es un manual que sin duda ayudará a clarificar decisivamente al lector profano en esta materia todos los conceptos que tan necesarios son para cualquier persona en estos tiempos.


Tag MANUAL BรSICO DE MATEMรTICAS FINANCIERAS (Spanish Edition): MANUAL BรSICO DE MATEMรTICAS FINANCIERAS (Spanish Edition),Reviews , เรื่อง , MANUAL BรSICO DE MATEMรTICAS FINANCIERAS (Spanish Edition)

About the Author
admin