เรื่อง Summary : Net Profit – Peter S. Cohan: How to Invest and Compete in the Real World of Internet Business
ก่อสร้างรายรับด้วยเงินไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ถ่องแท้ในแห่งหน ที่หวังทางการเงินที่วิภูและชัดแจ๋วชี้ทางคุณในการเลือกตั้งอุบายที่เหมาะสมว่าในในที่สุดจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลตอบแทนการให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงใหลเงิน แต่การขีดเส้นยุคและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทเอ้มาก


Summary : Net Profit – Peter S. Cohan: How to Invest and Compete in the Real World of Internet Business Description

Complete summary of Peter S. Cohan’s book: “Net Profit: How to Invest and Compete in the Real World of Internet Business”.

This summary of the ideas from Peter S. Cohan’s book “Net Profit” shows how thousands of businesses are in the process of migrating to the Internet because the entry barriers are so low at the present time. The leading Web players, however, are those companies that have shaped their business strategy so as to gain control of the choke points and economic levers within their respective industries. In his book, the author explains the strategies that all companies should follow if they wish to become valuable internet companies of the future and why you need to implement them now before everyone else.

Added-value of this summary:
• Save time
• Understand key concepts
• Expand your knowledge

To learn more, read “Net Profit” and find out how to develop the best strategies that will guarantee you internet success.

ลังพระราชหัตถเลขาของคุณอาจจะเต็มไปด้วยมากมายของอีเมลจาก หุ้นส่วน ต่าง ๆ ที่เล่าสินค้าที่สามารถลุ้นให้คุณหาได้หลายพันดอลลาร์ในช่วงอันสั้น คุณไม่มั่นใจว่าถ้าคุณทำได้เชื่อว่าอีเมลเหล่านี้และคุณเห็นแก่ตัวที่จะทราบเท็จจริงเหตุด้วยวัสดุอุปกรณ์เงินได้ออนไลน์และกระบวนการTag Summary : Net Profit – Peter S. Cohan: How to Invest and Compete in the Real World of Internet Business: Summary : Net Profit – Peter S. Cohan: How to Invest and Compete in the Real World of Internet Business,Reviews , เรื่อง , Summary : Net Profit – Peter S. Cohan: How to Invest and Compete in the Real World of Internet Business

About the Author
admin