เรื่อง Supermoney (Wiley Investment Classics)
บัตรเงินฝาก – หากคุณเห็นแก่ตัวที่จะขี้เล่นอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณเชี่ยวชาญลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินออม เงินที่จะต้องมีการให้ทุนในขณะใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดต้อนรับบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกลงอาญาถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นล็อคในงวดSupermoney (Wiley Investment Classics) Description

“Adam Smith continues to dazzle and sparkle! With the passage of time, Supermoney has, if anything, added to its power to inspire, arouse, provoke, motivate, inform, illuminate, entertain, and guide a whole new generation of readers, while marvelously reprising the global money show for earlier fans.”
-David M. Darst, author of The Art of Asset Allocation Managing Director and Chief Investment Strategist, Morgan Stanley Individual Investor Group “Nobody has written about the craft of money management with more insight, humor, and understanding than Adam Smith. Over the years, he has consistently separated wisdom from whimsy, brilliance from bluster, and character from chicanery.”
-Byron R. Wien, coauthor of Soros on Soros Chief Investment Strategist, Pequot Capital Management Supermoney may be even more relevant today than when it was first published nearly twenty-five years ago. Written in the bright and funny style that became Adam Smith’s trademark, this book gives a view inside institutions, professionals, and the nature of markets that has rarely been shown before or since. “Adam Smith” was the first to introduce an obscure fund manager in Omaha, Nebraska, named Warren Buffett. In this new edition, Smith provides a fresh perspective in an updated Preface that contextualizes the applicability of the markets of the 1960s and 1970s to today’s markets. Things change, but sometimes the more they change, the more they stay the same.

Tag Supermoney (Wiley Investment Classics): Supermoney (Wiley Investment Classics),Reviews , Review , Supermoney (Wiley Investment Classics)

About the Author
admin