เรื่อง Three Steps to Wealth & Financial Security: All That Glitters Isn’t Gold
การลงทุนมาพร้อมด้วยกับอันตรายของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีเช่นไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลจากการบรรลุกำหนดการทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระเหมียดที่ดีหรือมีปฐวีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงเวลาที่คุณอย่างแท้จริงดูแนวทางการลงทุนเปิดเผยให้คุณ บางส่วนของทางเลือกการลงทุนที่คุณอย่างตั้งใจสามารถตรวจมีดังนี้:

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนถือว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่จำต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่โรงเรียน ในความเป็นจริงมีคุณค่ามากมายที่ได้รับการทำต่อในขณะที่คุณยังอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในสถานศึกษาสามารถตัดทอนหนี้ก่อนที่คุณจะริเริ่มในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงต้นกำเนิดหน่วยกิตผลประโยชน์ การรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียนของคุณทำได้ทำมากกว่าเพียงแค่การหดหายหนี้ระยะยาวของคุณ ข้อพิสูจน์ก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณทวีคะแนนเครดิตของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะโปรดให้คุณซื้อรถที่เหนือชั้นกว่าได้รับการบ้านที่คุณโลภหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ น้อยกว่า แต่แผนการที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถโปรดให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือ ตรวจบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดระดับเครดิตกล่าวดูออกสิ่งที่คุณจัดหามาเมื่อมันมาถึงเงินให้สินเชื่อรวม มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่มีพิธีรีตองกับสิ่งที่พวกเขาจะได้มาสิทธิตามพระราชบัญญัติการหาความรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับนักเรียนเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดปรากฏชัดว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการเด่นเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อสรุปมีที่จะทำ ตรวจสอบบางส่วนที่พบออกจะตาย
Three Steps to Wealth & Financial Security: All That Glitters Isn't Gold Description


"I recommend this book highly as one of the 10 most important 'must read' books published this year," Robert Plotkin, Founding President, World Trade Center San Diego. “Three Steps to Wealth & Financial Security – All That Glitters Isn’t Gold” is a back to basics, easy to use guide to reassert financial control and secure your financial future.The book draws on real world examples that husband-and-wife authors attorney Gary Laturno, Esq. and Victoria Kuick, MBA, have encountered in counseling over two thousand homeowners in financial distress since 2007.As a result, the book will be an easy read for people who find financial matters confusing or even frightening. The authors’ straightforward guidance and recommendations will help many take charge of their financial futures.Comments by Readers:I read your book last night. I'm incredibly impressed! It's a huge undertaking to present an enormous wealth of REALLY important and helpful information in a streamlined way…but you guys did it! And, I think your readers will really appreciate the genuine tone and straightforward approach—life changing stuff. Great job! I see this book distributed in high schools, colleges (law schools particularly—some lawyers are not great when it comes to financial matters), vocational schools, and the like. I hope you're aiming to reach the masses with this one—the subject matter is so salient right now, and this information is really resonating with people. Jennifer Manganello, Esq., University of California, Hastings College of the LawI just finished reading your book. Outstanding! I love the unique way it was written in PowerPoint format—original, straightforward, and easy to follow. The information the book contains, and how it is explained, makes it stand out. You do not allow the reader to blame others or make excuses about their financial situation. You tell them to look in the mirror, take responsibility, and you show them that money problems are not hopeless but fixable. The stock and real estate investing sections are informative and easy to understand. You take the complexity out of stock market investing. You show real estate investors the pitfalls to avoid. Readers will especially benefit from how you compare and contrast real estate investing with the stock market and other investments — bonds, precious metals and cash.It's evident the book was written from firsthand experience, making it truly authentic. I am impressed both by your credentials and your experience counseling over 2,000 homeowners in financial distress since 2007. This book cuts to the core of what people need to know and do to put their financial house in order. I highly recommend your book! Read it and you will substantially increase your financial I.Q.Dory Laramore, Certified Registered Tax Preparer, and author of Get Your Finances Right: The Foundation for Success“Three Steps to Wealth & Financial Security” is well written, concise and provides a wealth of financial advice for every American. The authors ask and answer a number of profound questions. What are the lessons of the housing crisis?Why are savings rates in the United States so low? Why do so many retire on Social Security only?Why do so many mismanage their financial affairs?How do we put our financial house in order? What do we need to know and do to be financially secure? Understand the mistakes that so many made and continue to make. Fine tune your financial plan and money management skills. Recommendation: Read the book! Money management, financial planning, and wealth building are mandatory subjects not electives.Andrew J. Sussman, Esq., Partner, RSR Law Group, San Diego, CaliforniaProduct Tag Three Steps to Wealth & Financial Security: All That Glitters Isn't Gold: Three Steps to Wealth & Financial Security: All That Glitters Isn't Gold,เรื่อง , รีวิว , Three Steps to Wealth & Financial Security: All That Glitters Isn't Gold

About the Author
admin