แนะนำ Beat the Crowd: How You Can Out-Invest the Herd by Thinking Differently (Fisher Investments Press)
การลงทุนมาพร้อมกันกับผลร้ายของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีอะไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการลุน้ำบ่อหน้าทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการเขม็ดแขม่ที่ดีหรือมีปฐวีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงฤกษ์ที่คุณอย่างขึงขังดูหนทางการลงทุนเลิกให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังสามารถวิเคราะห์มีดังนี้:

ลังบันทึกของคุณอาจจะเต็มไปด้วยส่วนใหญ่ของอีเมลจาก บริษัท ต่าง ๆ ที่บรรยายสินค้าที่สามารถกรุณาให้คุณได้มาหลายพันดอลลาร์ในระยะเวลาอันสั้น คุณเรรวนว่าถ้าคุณทำได้เชื่อว่าอีเมลเหล่านี้และคุณหมายมั่นที่จะทราบจริงๆ แล้วกล่าวถึงเครื่องรายได้ออนไลน์และกรรมวิธีBeat the Crowd: How You Can Out-Invest the Herd by Thinking Differently (Fisher Investments Press) Description

Train your brain to be a real contrarian and outsmart the crowd Beat the Crowd is the real contrarian’s guide to investing, with comprehensive explanations of how a true contrarian investor thinks and acts – and why it works more often than not. Bestselling author Ken Fisher breaks down the myths and cuts through the noise to present a clear, unvarnished view of timeless market realities, and the ways in which a contrarian approach to investing will outsmart the herd. In true Ken Fisher style, the book explains why the crowd often goes astray—and how you can stay on track. Contrarians understand how headlines really affect the market and which noise and fads they should tune out. Beat the Crowd is a primer to the contrarian strategy, teaching readers simple tricks to think differently and get it right more often than not.

  • Discover the limits of forecasting and how far ahead you should look
  • Learn why political controversy matter less the louder it gets
  • Resurrect long-forgotten, timeless tricks and truths in markets
  • Find out how the contrarian approach makes you right more often than wrong

A successful investment strategy requires information, preparation, a little bit of brainpower, and a larger bit of luck. Pursuit of the mythical perfect strategy frequently lands folks in a cacophony of talking heads and twenty-four hour noise, but Beat the Crowd cuts through the mental clutter and collects the pristine pieces of actual value into a tactical approach based on going against the grain.


Tag Beat the Crowd: How You Can Out-Invest the Herd by Thinking Differently (Fisher Investments Press): Beat the Crowd: How You Can Out-Invest the Herd by Thinking Differently (Fisher Investments Press),Review , เรื่อง , Beat the Crowd: How You Can Out-Invest the Herd by Thinking Differently (Fisher Investments Press)

About the Author
admin