แนะนำ Common Stocks and Common Sense: The Strategies, Analyses, Decisions, and Emotions of a Particularly Successful Value Investor
ต่อเรือรายได้ด้วยเงินไม่ได้เป็นเรื่องหญ้าปากคอกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่กระจะในภูมิประเทศ แนวทางทางการเงินที่วิภูและแน่นอนบอกช่องทางคุณในการเลือกสรรเล่ห์เหลี่ยมที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายจะนำไปสู่​​การงอกงามในผลประโยชน์การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงเงิน แต่การขีดคั่นสมัยและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทเด่นมากCommon Stocks and Common Sense: The Strategies, Analyses, Decisions, and Emotions of a Particularly Successful Value Investor Description

Deep insight and candid discussion from one of Wall Street's best investors Common Stocks and Common Sense provides detailed insight into common stock investing, using a case-study approach based on real-world investments. Author Edgar Wachenheim is the 28-year CEO of Greenhaven Associates, boasting an average annual portfolio comparable to Warren Buffet's. In this book, he shares his knowledge and experiences by providing detailed analyses of actual investments made by himself and other investors. The discussion covers the entire investment process, including the softer, human side, with candid insight into the joys and frustrations, intensities and pressures, and risks and uncertainties. The unique emphasis on behavioral economics and real-world cases set this book apart from the herd—but it's Wachenheim himself and his deeply-examined perspective that elevates the book beyond a mere investing guide. Between 1990 and 2014, a typical portfolio managed by Wachenheim enjoyed an average annual return in excess of 18%, achieved using relatively conservative stocks and no financial leverage. As a proponent of evidence and example, his analysis of real cases serve as a valuable education for anyone looking to improve their own investment practices.

  • Understand investment through the lens of a Wall Street leader
  • Dig into the details of real-world common stock investing
  • Learn how to invest creatively and minimize risk
  • Go beyond theory to study strategy on a case-by-case basis

Investment principles and strategies are easy to find—entire libraries have been written about theories and methods and what 'should' happen. But this book goes beyond the typical guide to show you how these ideas are applied in the real world—and what actually happened. Investors seeking real insight, real expertise, and a proven track record will find Common Stocks and Common Sense a uniquely useful resource.

Tag Common Stocks and Common Sense: The Strategies, Analyses, Decisions, and Emotions of a Particularly Successful Value Investor: Common Stocks and Common Sense: The Strategies, Analyses, Decisions, and Emotions of a Particularly Successful Value Investor,Reviews , เรื่อง , Common Stocks and Common Sense: The Strategies, Analyses, Decisions, and Emotions of a Particularly Successful Value Investor

About the Author
admin