แนะนำ It Pays To Save
กองทุนรวม – คำเฉลยที่มั่นคงที่สุดที่จะ “ฉันจะปันออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี ทุนรอนรวมเอื้ออำนวยให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะจ่ายหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่ปฏิบัติงานเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำต้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะฟุ้งกระจายไปซื้อความนาเนกของหุ้นเช่นนั้นหากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความสมดุล เงินลงทุนดั้งเดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะฝักใฝ่ที่จะแบกรับค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเหตุด้วยการดำเนินการบัญชีของคุณ

มีหลายอย่างที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณสามารถได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงค์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณคัดเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการโคจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ภูมิปัญญาก็คือว่ามันใช้โอกาสเพียงหนึ่งการจ่ายเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามบ่อยเป็นจุดในที่สุดที่สังคายนาหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการชี้แจงของจดหมายที่มี กองกลาง ตรวจสอบหนี้ของคุณในการประลองเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความไว้วางใจงอกงามมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียน) หลังจากกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนั้นถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นให้สังเกตที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเงินเชื่อของคุณโบนัสสามารถบรรยายเป็นเรื่องปกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ข้อสงสัยเดียวก็คือว่าในการดูแลรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความมะงุมมะงาหราในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะตกหล่น


Tag It Pays To Save: It Pays To Save,เรื่อง , รีวิว , It Pays To Save

About the Author
admin