แนะนำ NeuroInvesting: Build a New Investing Brain
พวกด้านการตลาดเป็นหนึ่งในวิถีทางที่แบบมากที่สุดที่จะหาได้เงินออนไลน์ มันเป็นกระบวนการคล่องๆที่จะกรุณาให้ กงสี หาผู้ซื้อของพวกเขาข้าม บริษัท ในสั่น ในสถานะที่เป็นพันธมิตรคุณมีความรับผิดชอบในการอนุกูลการขายของผลิตภัณฑ์ที่ฉีกแนวกัน เพลาที่คุณนำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของร้านค้าทุกท่านจะได้มาค่าคอมมิชชั่น ผลิตผลที่คลาดเคลื่อนกันมีค่าคอมมิชชั่นที่ต่างกัน บางส่วนของ บริษัท มีความชื่นชมยินดีที่จะแบ่งได้ถึงร้อยละเจ็ดสิบของราคาสินค้าที่จะ บริษัท ในเครือ คุณสามารถใช้ประกอบสารบาญอีเมลการตลาดเรียงความหรือเว็บไซต์ของคุณเองเพื่อเกื้อหนุนสินค้าที่ฉีกแนวกันและได้เงินออนไลน์สมุดบัญชีออมทรัพย์ - โดยไกลที่เสถียรที่สุดของเงินลงทุนทั้งหลายและคุณมีอิสรภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณใคร่ ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเนื่องจากคุณเอาใจช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่ปราศจากข้อเสียเกี่ยวกับผู้ที่มีความพึงพอใจกับจำนวนเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่เสนอโดยธนาคาร (ประมาณการร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนสมบูรณ์


NeuroInvesting: Build a New Investing Brain Description

Rewire your brain for investing successAs an investment advisor to high net worth individuals, Wai-Yee Chen has spent years watching her clients make investment decisions—some good decisions and some not-so-good decisions. Though confronted by the same market variables, those clients often make very different choices with very different results. Here, Chen argues that it's usually not the data that affects investor decision-making as much as the way investors themselves think. In NeuroInvesting, Chen argues that investors can change the way they think in order to change the way they invest. She presents four elements that affect investor decision-making and reveals how investors can rewire their brains to make better investing decisions for better returns.

  • Uses neuroscience to explain how successful investors think different
  • Written by an experienced investment advisor who works at one of Australia's premier retail brokers
  • Explains investing using real-world stories about investors from an advisor's perspective

When it comes to investing, how you think has a huge impact on how you make investing decisions. Based on the real science of how people think, NeuroInvesting offers every investor a chance to change the way they invest by changing the way they think.

Product Tag NeuroInvesting: Build a New Investing Brain: NeuroInvesting: Build a New Investing Brain,แนะนำ , Reviews , NeuroInvesting: Build a New Investing Brain

About the Author
admin