แนะนำ Post Modern Investment: Facts and Fallacies of Growing Wealth in a Multi-Asset World
บัตรเงินออม - หากคุณเห็นแก่ตัวที่จะมีอารมณ์ขันตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณศักยลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการออกทุนในช่วงใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดต้อนรับขับสู้บัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกทำโทษถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นล็อคในงวดPost Modern Investment: Facts and Fallacies of Growing Wealth in a Multi-Asset World Description

Debunking outdated and inaccurate beliefs about investment management and reveals the new realities of the post-modern financial markets There have been a lot of big changes in the investment world over the past decade, and many long-cherished beliefs about the structures and performance of various investments no longer apply. Unfortunately the news seems not to have reached many thought leaders and investment professionals who persist in trying, and failing, to apply 20th-century thinking to 21st-century portfolio management. Nowhere is this more true than when it comes to the subject of alternative investments. Written by an all-star team of investment management experts, this book debunks common myths and misconceptions about most classes of alternative investments and offers valuable advice on how to develop investment management and asset allocation strategies consistent with the new realities of the ever-changing world of alternative investments.

  • Covers most alternative asset classes, including private equity, real estate, managed futures, hedge funds, commodity indices, and more
  • Debunks long-held assumptions about the structure and performance of various investment classes that continue to dominate the industry
  • Explores the implications for investment managers of the proliferation of international marketable securities and global financial markets
  • Provides an overview of both the micro and the macro aspects of each alternative investment classTag Post Modern Investment: Facts and Fallacies of Growing Wealth in a Multi-Asset World: Post Modern Investment: Facts and Fallacies of Growing Wealth in a Multi-Asset World,Reviews , เรื่อง , Post Modern Investment: Facts and Fallacies of Growing Wealth in a Multi-Asset World

About the Author
admin