แนะนำ The Complete Guide to Investing in Real Estate Tax Liens & Deeds: How to Earn High Rates of Return – Safely REVISED 2ND EDITION
ทำรายรับด้วยสตางค์ไม่ได้เป็นเรื่องสะดวกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ประจักษ์ในพื้นที่ ความตั้งใจทางการเงินที่แกร่งและแจ่มแจ้งชักจูงคุณในการเลือกตั้งกำหนดการที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายนี้จะนำไปสู่​​การเจริญเติบโตในผลประโยชน์การลงทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ยั่วยวนใจเงิน แต่การชี้เฉพาะครั้งและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทยิ่งใหญ่มาก


The Complete Guide to Investing in Real Estate Tax Liens & Deeds: How to Earn High Rates of Return - Safely REVISED 2ND EDITION Description

If you are searching for a new way to invest that can challenge your investing skills and potentially make you a bundle, look no further than investing in real estate tax liens and deeds. If you’ve considered this path before and found it too complicated, not to worry. The Complete Guide to Investing in Real Estate Tax Liens & Deeds: How to Earn High Rates of Return – Safely REVISED 2ND EDITION is here to help. With all the information from the first edition, plus updated laws, websites, and a new chapter guiding you through the exact steps you’ll need to start your tax lien investment portfolio, this book will have you making money in no time.

Investing in tax liens and deeds can be very rewarding. Tax liens can be tax deferred or even tax-free. You can purchase them in your self-directed IRA. Interest rates vary but average between 4% and 18%. The interest rates are fixed by local governments, essentially a government-guaranteed loan. Additionally, the investment is secured by real property (real estate). This sounds great, but what is the catch? There really is none, except you must know what you are doing!

This groundbreaking and exhaustively researched book will provide everything you need to know to get you started on generating high-investment returns with low risk, from start to finish. You will learn what property tax liens and tax lien certificates are; how to invest in tax lien certificates; how to buy tax lien certificates; insider secrets to help you double or even triple your investment; how to start with under $1,000; the risks, traps, and pitfalls to avoid; and a detailed directory of states that sell tax lien certificates with contact information. If you are interested in learning hundreds of hints, tricks, and secrets on how to purchase tax liens and deeds and earn enormous profits, then this book is for you.

Atlantic Publishing is a small, independent publishing company based in Ocala, Florida. Founded over twenty years ago in the company president’s garage, Atlantic Publishing has grown to become a renowned resource for non-fiction books. Today, over 450 titles are in print covering subjects such as small business, healthy living, management, finance, careers, and real estate. Atlantic Publishing prides itself on producing award winning, high-quality manuals that give readers up-to-date, pertinent information, real-world examples, and case studies with expert advise. Every book has resources, contact information, and web sites of the products or companies discussed.

This Atlantic Publishing eBook was professionally written, edited, fact checked, proofed and designed. The print version of this book is 288 pages and you receive exactly the same content. Over the years our books have won dozens of book awards for content, cover design and interior design including the prestigious Benjamin Franklin award for excellence in publishing. We are proud of the high quality of our books and hope you will enjoy this eBook version.

ลังจดหมายของคุณอาจจะเต็มไปด้วยจำนวนมากของอีเมลจาก บริษัท ต่าง ๆ ที่ชี้แจงผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเหลือให้คุณได้มาหลายพันดอลลาร์ในกาลเวลาอันสั้น คุณจดๆ จ้องๆว่าถ้าคุณรอบรู้เชื่อว่าอีเมลเหล่านี้และคุณอยากได้ที่จะเข้าใจความสัตย์จริงเกี่ยวข้องเครื่องใช้ไม้สอยรายได้ออนไลน์และแผนการProduct Tag The Complete Guide to Investing in Real Estate Tax Liens & Deeds: How to Earn High Rates of Return - Safely REVISED 2ND EDITION: The Complete Guide to Investing in Real Estate Tax Liens & Deeds: How to Earn High Rates of Return - Safely REVISED 2ND EDITION,Review , แนะนำ , The Complete Guide to Investing in Real Estate Tax Liens & Deeds: How to Earn High Rates of Return - Safely REVISED 2ND EDITION

About the Author
admin