แนะนำ The Pavlovian Investor
การลงทุนมาเรียบร้อยกับพิษภัยของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีอย่างไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลห่างจากการถึงจุดหมายทางการเงินของคุณ หากคุณมีการเขม็ดแขม่ที่ดีหรือมีธรณีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงเพลาที่คุณอย่างอย่างเป็นจริงเป็นจังดูเค้าเงื่อนการลงทุนเลิกให้คุณ บางส่วนของโอกาสการลงทุนที่คุณอย่างเคร่งครัดสามารถตรวจมีดังนี้:

The Pavlovian Investor Description

The methods and methodologies involved in breaking trends and forging your own way through the market.
As a successful investor for over 20 years now I have learned to identify trends in both consumer behavior and in the stock market. The ability to draw parallels between the two has allowed me to take a very different approach to orchestrating my own investment strategy. I have seen a personal return on average of 35% over the past 20 years and there is no sign that this history of performance is going to let up any time soon. By watching people and focusing on global events that will affect our national economy I have been able to “guess right” most of the time. No investment strategy is perfect and it is important to discuss any investment plans with a certified accountant, investment planner or stock broker.

I am none of these but I am a person that sees things in a different enough manner that I have beaten the trends more times than I can count. I have managed to get out in front of the wave of most major movements and jump off of the bubble before it bursts. In this book I hope to relate to you the strategies that I use to make these investments. I have been planning for my retirement since I was 18 years old. It sounds morbid but I have also planned and paid for my “final arrangements.” By planning for my retirement so far in advance I have been able to ensure that I will be able to retire long before other people I know my age and that I will be young enough to enjoy my retirement to its fullest.

If you read this book and understand its contents, hopefully you will feel empowered enough to take control of your own financial future and make the appropriate plans so that you can enjoy your retirement as well. As I am certain that there will be questions, I recommend two new players on the investment strategies ball field. The guys at Madcrackers.com and the men at Reconmarketers.com are on the cutting edge of new ideology in growing wealth and making smart money decisions. If you are easily offended then I don’t recommend the guys at madcrackers.com though they are quite entertaining and very informative.ลังจดหมายของคุณอาจจะเต็มไปด้วยปริมาณมากของอีเมลจาก กองกลาง ต่าง ๆ ที่มุ่งเสนอผลผลิตที่สามารถช่วยให้คุณหาได้หลายพันดอลลาร์ในยุคอันสั้น คุณรวนเรว่าถ้าคุณอาจจะเชื่อว่าอีเมลเหล่านี้และคุณต้องการที่จะรับรู้ความสัตย์จริงด้วยว่าวัสดุอุปกรณ์เงินได้ออนไลน์และทาง


Tag The Pavlovian Investor: The Pavlovian Investor,Reviews , Review , The Pavlovian Investor

About the Author
admin