แนะนำ The Venture Capital Industry in Europe (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions)
การลงทุนมาพร้อมด้วยกับน่ากลัวของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีไหนอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการบรรลุที่หมายทางการเงินของคุณ หากคุณมีการมัธยัสถ์ที่ดีหรือมีปฐวีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงระยะที่คุณอย่างเคร่งครัดดูช่องทางการลงทุนแยกให้คุณ บางส่วนของทางเลือกการลงทุนที่คุณอย่างจริงจังสามารถสำรวจมีดังนี้:The Venture Capital Industry in Europe (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) Description

By analyzing venture capital industries, this book substantially adds to the understanding of Europe’s venture capital industries. It discusses the microeconomics of fund raising, investment and exiting behaviour of venture capital companies and relates the microeconomics of venture capital finance to the industry features in European countries.

Tag The Venture Capital Industry in Europe (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions): The Venture Capital Industry in Europe (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions),แนะนำ , Reviews , The Venture Capital Industry in Europe (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions)

About the Author
admin